Øyeblikk i arktisk omgivelse. Dette er ekstremt, dette er øverst, på toppen av Europa. Her er det naturen som rår. Velkommen til Kjøllefjord  
Mer!